Facebook   Twitter   İsntagram   Linked In
Google Ara Sitede Ara
Derslerimiz Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri devam etmektedir.

Aikido Nedir

Aikido; uyumun yolu olarak bilinen ve 1900’lü yılların ortalarında Büyük Usta Morihei Ueshiba tarafından geliştirilmiş bir savaş sanatıdır.
Usta Ueshiba,çocukluk yıllarından beri birçok savaş sanatını incelemiş ve çalışmış,sonunda ise kendi öğretisi olan Aikido’yu ortaya çıkarmıştır.
Günümüzde,bütün dünyada milyonlarca insan tarafından çalışılan,neredeyse bütün üniversitelerde kulüpleri bulunan ve güvenlik güçlerine de öğretilen bir savunma sanatı haline gelmiştir.
Aikido_Logo_KanjiÜç heceden meydana gelen Aikido sözcüğünün  ilk hecesi olanAi; buluşma,bir araya gelme, ikinci hecesi olan Ki; ruh,zihin,maneviyat,enerji ve üçüncü hecesi olan Do ise; yol,yöntem,metod ve öğreti anlamına gelmektedir.
Aikido fiziksel olarak,saldırganın gücünün,doğru noktalara yapılan müdahaleler ile,yönlendirilmesi ve  böylece yapılan saldırının boşa çıkarılarak,saldırganın etkisiz hale getirilmesi(fırlatılması ya da hareketsiz kılınması) durumudur.
Öte yandan,üzerine birçok ustanın kitaplar yazdıkları Aikido’nun kısa bir tanımı bu şekilde yapılsa da,içinde barındırdığı yüzlerce felsefik  ve teknik kavramları tam manasıyla kavramak ve özümsemek ise uzun yıllar sürecek zorlu bir eğitimi gerekli kılmaktadır.

Aikido Terimleri

Aikidoka : Aikido yapan kişi.
Aikikai : Aiki cemiyeti. Bu sözcük , kurucu tarafından aikidonun yaygınlaş-tırılması için oluşturulmuş organizasyon için kullanılır.
Dan : Siyah kemer rütbesi
Dojo : İdman yapılan yere denir.
Doşhu : Yolun başı anlamında kullanılır aikidonun başında bulunan kişiye verilen ünvandır. Şu anda doşu MORİHEİ UESHİBAnın torunu olan MORİTERU UESHİBA dır.
Echi Deshi : Dojo’nun içinde yaşayan ve kendini eğitmene ,dojonun bakım ve temizliğine adamış öğrenci (Kimi zaman , dojonun Sensei’sinin kişisel işlerine de yardım eder.)
Fukhişhidoin : Eğitmenin asistanı anlamına gelen resmi bir ad.
Gi : Eğitim elbisesi
Hakama : Siyah veya lacivert renkte, genellikle siyah kemer sahibi olmuş aikidocularca giyilen parçalı etek.
Hambu Dojo : Organizasyonun merkezi dojosunu belirten terimdir. Genellikle Aikido Dünya Karargahlarını belirtir. (AİKİKAİ)
Hanmi : Üç gensel duruş.
Happo : 8 yön. HAPPO-UNDO (8 yön egzersizi) ve HAPPO-GIRI (kılıç ile 8 yönde kesme.) Burada anlaşılan gerçekten her yönde hareket edebilmektir.
Hara : Vücudun ağırlık merkezi.Aikido teknikleri mümkün olduğunca insanın hara bölgesinde yapılmalıdır.
Jiyuwaza : Tekniklerin serbest sitilde
Kihon : Temel olan şey. Aikido’da genel olarak aynı teknik, farklı görülen bir çok yoldan yapıla bilir. Temeli, yani çekirdeği kavramak için KİHON’u iyi idrak etmek gerekir.
Kohai : Yeni öğrenci
Kokyu : Nefes alma .Aikido’nun bir bölümü de KOKYU RYOKUYU yani nefes alma gücünü geliştirilmesidir. Aikido’daki pek çok teknik KOKYU HO yani nefes egzersizi olarak adlandırılır. Bu egzersizler kişinin KOKYU RYOKUYU yani nefes gücünü geliştirmesini sağlar.
Ku : Boşluk.Bu boşluğun direkt fark edilmesi aydınlanmadır.Bu aikido da bilinç açıklığının geliştirilmesi, değişen durumlara çabuk ve iç güdüsel cevap verebilmektir.
Kumi Jo : JO (bir alet) ile eşleşerek yapılan egzersiz (eşli pratik.)
Kumi Tachi : Kılıçlı egzersiz (eşli pratik.)
Kyu : Beyaz kemer düzeyi /rütbesi / ŞHODAN(1. DAN)’a kadar olan( 6) derece.
Maai : Rakibe göre olması gereken, düzenli aralık,uzaklaşma ve zamanlamadır.
Masagatsu : Gerçek zafer.
Mokkuso & Meditasyon : Meditasyon
Morihei Ueshiba : Aikidonun kurucusu (1883-1969)
Mudansha : Siyah derecesi olmayan öğrenciye denir.
Nagare : Akmak. Aikido’nun amaçlarından biride fiziksel güce, fiziksel güçle karşılık vermemeyi öğrenmektir.Asıl olan , uygulanan gücü yönünde onu kendi avantajına olacak şekilde yeniden yönlendirerek akmaya (hareket etmeye) çalışmaktır.
Nage (Tori) : Savunan. Tekniği yapan.
O-Sensei Morihei Ueshiba : Hocaların hocası, büyük öğretmen.
Randori : Serbest sitilde eğitim.
Rei : Selam ver
Sempai : Eski öğrenci
Sensei : Öğretmen
Shihan : Hocaların hocası (Usta eğitmen) anlamına gelen resmi bir ad.
Shikaku : Ölü açı. Rakibin atağına devam etmesinin çok zor olduğu ve sizinde rakibinizin hareket ve dengesini kolaylıkla kontrol edebildiğiniz pozisyon. Aikido’nun ilk aşaması ŞHİKAKU’yu yerleştire bilmektir.
Shindoi : Öğretmen ,eğitme anlamına gelen resmi bir ad/unvan/başlık.
Shodan : Siyah kemerde ilk derece (1. dan)
Sukashiwaza : Saldırganın sizi sarmasına ya da vuruşuna başlamasına imkan vermeden yapılan tekniklerdir.Aslında ideal olanda budur.
Sutemi : Bir kimsenin tekniğin uygulanması için kendini bırakmasıdır.
Tai No Tenkan : Tai No Tenkan :180 derece dönmeyi kapsayan basit dönüşler.( Harman pratiği.)
Tai Sabaki : Vucüt Hareketi
Taijutsu : Vücut sanatları ,silahsız çalışma.
Takasumu Aiki : Aiki’nin (ruh,zeka ve evrensel enerjinin harmonisi) sonsuz (bitmek bilmeyen) üretken savaş sanatı ” anlamına gelen kurucunun bir sloganıdır. Aikido’da yeni teknikler yaratmak mümkündür.
Tatami : Minder
Tege Tana : El kılıcı ya da elin kenarı.
Tenkan : Özellikle vücudun 180 derece döndüğü dönüş hareketi.
Tori : Uzaklaştırma, uzağa alma, elinde bıçağı alma, elinden alma.
Ueshiba Kısshomaru : Aikido’nun kurucusunun oğlu
Ueshiba Moriteru : Kurucunun torunu, şuan yolun başında olan kişi doşhu.
Uke : Saldıran. Tekniği alan.
Tutuşlar (Dori)
Hiji Dori : Dirseği tutmak
Junte Dori : Uke’nin bir eliyle, Nage’nin ters elini tuttuğu karşıt tutuş Gyaku Hanmi Katate Dori)
Kata Dori : Tek elin yakayı tutması
Katate Dori : Tek elin tek eli tutması
Kosa Dori : Uke’nin bir eliyle, Nage’nin aynı elini tuttuğu uyumlu tutuş (Ai Hanmi Katate Dori)
Kubi Shime : Boğmak
Morote Dori : İki elin tek eli tutması
Ryokata Dori : İki elin yakayı tutması
Ryote Dori : İki elin iki eli tutması
Sode Dori : Elbise kolundan tutmak

Dojo Kuralları

Dojoya girdiğinizde diğer insanları selamlayınız.
Temizlik sadece bir sağlık sorunu değil, aynı zamanda iyi bir disiplin eğitimidir. Kendinizi temiz ve hoşkokulu tutunuz.
Aikido elbiseniz her zaman temiz ve tertipli olmalıdır. Kesinlikle çalışma esnasında takılarınızı (küpe, kolye, yüzük, saat) çıkarınız. Sadece sizin için değil, birlikte çalıştığınız diğer insanlar için de tehlike oluştururlar.
Dojo temizliği, kişilerin temizliği ile eşdeğerlidir. Her çalışmadan sonra dojo temizliğine katılınız.
Çalışmalarınızın başındaki ve sonundaki seremoniye katılmak önemlidir. Her öğrenci derse zamanında gelmekle yükümlüdür. Eğer geç kalmışsanız, hiçbir zaman hoca tekniği gösterirken ya da başka bir,sey izah ederken çalışma alanına çıkmayınız. Kimseye rahatsızlık vermeyeceğiniz ana kadar bekleyiniz ve sessizce çalışmaya katılınız.
Hastalanmadıkça ya da sakatlanmadıkça çalışmayı terk etmeyiniz. Terk etmeniz gerektiği zaman mutlaka hocanın iznini alınız.
Bütün öğrenciler çalışmanın başlama saatinden evvel çalışma alanına çıkıp ısınmalıdırlar ve çalışmanın başlamasından 2-3 dakika önce yerlerine oturup sessizce hocanın gelmesini beklemelidirler.
Minderde uygulayabileceğiniz tek oturma şekli seiza ‘dır. Bağdaş kurmak ya da başka bir şekilde oturmak yalnızca, sensei iznini alarak, sakatlık durumunda uygulanabilir.
Sensei bir tekniği gösterirken çalışma alanının kenarlarına gidip oturunuz. Kesinlikle çalışmaya devam etmeyiniz ya da çalışma alanının ortasını işgal etmeyiniz.
Sensei’in açıklaması bittikten sonra, hoca arkasını bile dönmüş olsa, selam veriniz ve çalışmaya devam ediniz.
Aikido’da öğrenme konuşma ile değil, kendini eğitime verme ve çok çalışma ile olur. Çalışma esnasında konuşma en az düzeyde tutulmalıdır.
Çalışma esnasında hiçbir zaman ortalıkta ilgisizce dolaşmayınız. Her an çalışır durumda olunuz. Eğer sıranızı bekliyorsanız seiza da oturunuz ve diğer çalışanları dikkatle izleyiniz.
Asla Sensei, sempai’leriniz ve çalışma arkadaşlarınızla tartışmayın. Fikir alışverişinde bulunmak veya kendi fikirlerinizi sunmak için dersin bitmesini bekleyin.
Siyah kemer taşıyanlar (Yudansha) diğerleri üzerinde düzeltme yapabilirler. Ancak bunu yaparken mümkün olduğu kadar konuşmamaya gayret etmelidirler.
Ders sırasında tatami üzerinde dolaşılmaz veya diğerlerini rahatsız edecek konumlarda oturulmaz.
Ders sırasında, derse katılanların veya dersi seyredenlerin yemek yemesi, içki içmesi, ciklet çiğnemesi kesinlikle yasaktır.
Hiçbir zaman el kol hareketleri ile Sensei’yi yanınıza çağırmayınız.

Dan Derecelerinin Anlamları

Dan Derecelerinin Anlamları
Nobuyoshi TAMURA Shihan’ın kaleminden.

1 – SHODAN – Birinci DAN:

SHO başlangıcı, başlayanı ifade eder. Beden, nihayet verilen komutlara cevap verme teşebbüsünde bulunmaya ve teknik şekilleri üretmeye başlar. Aikido’nun ne olabileceği konusunda kafamızda hatları belirsiz düşünceler belirmeye başlar. Bu noktada, gerekirse ağır ağır ama olabildiğince keskin ve isabetli bir şekilde çalışmak ve teknikleri uygulamak için kendimizi zorlamalıyız.

2 – NIDAN – İkinci DAN:

Daha yoğun zihinsel devamlılık ortaya koyulurken, birinci Dan seviyesi çalışmasının üzerine aynı zamanda sürat ve güç eklenir. Bu durum, çalışmayı ortaya koyan kişide, kendisinin geliştiğine dair hissin oluşmasıyla kendini ifade eder. Jüri, bu gelişimi, çalışmanın bir şekle girdiğini ve belli bir istikamete yöneldiğini fark etmek suretiyle hissetmelidir.

3 – SANDAN – Üçüncü DAN:

Kokyu ryoku kavramının anlaşılmaya başlandığı evredir. Bu, Aikido’nun manevi boyutuna giriştir. Teknik incelik, keskinlik ve etkililik kendini göstermeye başlar. Kişi, yeni başlayanlara eğitim vermeye başlayabilir.

4 – YODAN – Dördüncü DAN:

Teknik olarak daha ileri düzey olan bu seviyede, tekniklere yön veren ilkelerin ne olduğu kavranmaya başlanır. Koşulların gerektirdiği durumlarda, çalışmalarda Hoca’nın yerini doldurmak mümkündür.

5 – GODAN – Beşinci DAN:

Sanat, ilkelere riayet eder ve kişinin ruhu kalıpların ötesine geçmeye başlarken, tekniğin yalnızca dış görünüşünün esiri olmaktan sıyrılır.

6 – ROKUDAN – Altıncı DAN:

Teknik göz alıcı parlaklığa kavuşur, hareketler akıcı ve güçlüdür. Kendisini izleyen kişi üzerinde, olan bitenin malum bir durum olduğu izlenimi yaratması gerekir. Güç ve fiziksel esneklik, tıpkı zihnin saflığı gibi, hiç sorunsuz hareketin içinde birleşir ve gündelik hayatta da kendini ifade eder.

7 – NANADAN – Yedinci DAN:

Kişi, benliğini bulanıklaştıran her türlü belirsizlikten kendini arındırarak gerçek öz doğasında belirir, gerçekte sahip olduğu özünü ortaya koyar. Kendini, her türlü bağlılıktan kurtarmış bir şekilde, burada ve şimdiyi yaşamanın coşkusuna ortak olur.

8 – HACHIDAN – Sekizinci DAN:

Yaşam ve ölümün ötesinde, duru ve açık bir zihinle, zıtlıkları bir araya getirebilecek kabiliyette, hiç düşmansız, o, kavga etmez. Kavgasız ve düşmansız, o, ebedi galiptir. Engel tanımaz bir şekilde, o, özgürdür. O, kendi özgürlüğünde özgürdür. O Sensei şöyle derdi: “düşmanın karşısına geçip, tek kelime etmeden öylece durmam yeterlidir”. Onun bakışı, bütünü kapsar ve onu uyumlu hale getirir. Ancak hiçbir şey burada son bulmaz. En berrak su bile, bir bataklık içerisinde çürüyebilir. İlk adımını atan yeni başlayan tecrübesiz kişinin ruhunu asla unutmamak gerekir.

Bir Dan Derecesine Uygun Görülmek İçin Kavranması Gereken Temeller

ARUKIKATA: Yürüyüş
KAMAE: Tutum, gard
KIRYOKU: Yaşamsal güç
KOKORO NO MOCHI KATA: Hislerin kontrol altına alınması
KOKYU: Nefes alıp verme
KOKYU RYOKU: Fiziksel güç ile solunum ritminin eşgüdümlü olması
KO RYOKU: Etkililik
MA AI: Mesafe ve zaman kavramı
METSUKE: Fiziksel ve zihinsel bakış
NICHIJO NO TAIDO: Gündelik hayattaki tavır
REIGISAHO: Etiket
SEISHIN JOTAI: Zihinsel durum
SHISEI: Duruş, tavır
SOKUDO: Sürat
TAI SABAKI: Bedenin, bulunduğu yerden bir diğer noktaya taşınması ve yerleştirilmesi